Kategorier
Bilskrot

Bilskrot i Trollhättan betalar bra för din gamla bil

Den som har en bil som inte längre går att reparera kan lämna in den på en bilskrot i Trollhättan och dessutom få pengar för den. Men det finns vissa regler.

Att låta skrotbilen stå kvar på tomten när den inte längre går att köra är onödigt. Dessutom kan olja, bensin och andra miljöfarliga ämnen börja läcka ut. Betydligt bättre är att lämna in bilen på en bilskrot. Är bilen bara komplett med alla delar som hör till får man dessutom betalt.

Hur mycket man kan tjäna på sin gamla skrotbil beror på hur gammal den är. Bilar som är tillverkade före 1988 får man ett och ett halvt tusen för. Medan man för något nyare bilar kan få fyra tusen kronor. Det beror på att dessa har en katalysator som innehåller många värdefulla metaller.

Bilskrot som erbjuder hämtning av skrotbilar

Vill man lämna in en bil på en bilskrot i Trollhättan som är avställd eller i så dåligt skick att den inte går att köra kan man få den upphämtad mot en låg avgift. När man skrotar bilen måste man också kunna visa upp det gula registreringsbeviset och kunna legitimera sig som ägare av bilen. Ska man hjälpa någon annan att skrota bilen måste man ha en fullmakt.

När en bil skrotas görs detta på ett miljömässigt riktigt sätt för att farliga vätskor och ämnen inte ska kunna läcka ut. Bilen plockas isär bit för bit och de bildelar som kan tänkas ha ett andrahandsvärde som reservdelar sorteras upp. Alla andra delar sorteras efter material och återvinns på ett korrekt sätt.