Kategorier
Bilskrot

Bilskrot Stockholm – fördelar

Varför ska man egentligen skrota bilen i Stockholm och välja en bilskrot? Det finns många anledningar till varför en bilskrot i Stockholm är det bästa alternativet – och varför det egentligen också är det enda. Vi ska gå igenom några av dessa här nedan, men innan dess så ska vi peka på ett alternativ som -. tyvärr – verkar tro vara giltigt.

Du har själv säkerligen sett hur bilar står i naturen eller på parkeringsplatser. Bilar som är helt strippade på värdefulla delar och på detaljer som kan härledas till den tidigare ägaren. Tyvärr är detta ett långt ifrån ovanligt scenario och det handlar om att man begår ett brott om man väljer denna väg. Inte nog med att det är moraliskt ruttet – det handlar dessutom om att en massa gifter, förr eller senare, kommer att hamna i naturen och exempelvis förstöra vattendrag.

Bilar rostar och bilar innehåller en massa kemikalier och farliga ämnen. Det är en ödesdiger kombination och det är det stora förklaringen till varför du ska skrota bilen i Stockholm genom att välja en bilskrot. Här nedan kommer några andra fördelar med det beslutet:

  • Smidigt. Du lämnar in bilen – eller begär hämtning av den, mot en ersättning på någon hundralapp – och sedan sköter bilskroten allt administrativt gällande avregistreringen. Det enda du behöver göra är att visa upp körkort och registreringsbevis del 2 – resten sköter skroten. Du mottager sedan ett kvitto på att din bil är avregistrerad från Transportstyrelsen.
  • Miljövänligt. En bilskrot tömmer bilen på giftiga ämnen och plockar isär den i enlighet med de lagar och regler som finns inom EU. Metall och annat skeppas vidare och används – efter nedsmältning – ännu en gång av bilindustrin. Vissa delar kan säljas vidare till privatpersoner. Kort sagt: allt tas om hand – på olika, men alltid på rätt sätt.
  • Du bidrar. Genom att välja en bilskrot i Stockholm så bidrar du dels till en bättre värld – men du kan också hjälpa andra bilägare. Som sagt, vissa delar kan säljas vidare och en bilägare kanske hittar exakt den reservdel hen behöver i din gamla bil. På samma sätt kanske du också gör det i framtiden. Oavsett så är du med och bidrar till ett positivt kretslopp.
Kategorier
Bilskrot

Bilskrot i Trollhättan betalar bra för din gamla bil

Den som har en bil som inte längre går att reparera kan lämna in den på en bilskrot i Trollhättan och dessutom få pengar för den. Men det finns vissa regler.

Att låta skrotbilen stå kvar på tomten när den inte längre går att köra är onödigt. Dessutom kan olja, bensin och andra miljöfarliga ämnen börja läcka ut. Betydligt bättre är att lämna in bilen på en bilskrot. Är bilen bara komplett med alla delar som hör till får man dessutom betalt.

Hur mycket man kan tjäna på sin gamla skrotbil beror på hur gammal den är. Bilar som är tillverkade före 1988 får man ett och ett halvt tusen för. Medan man för något nyare bilar kan få fyra tusen kronor. Det beror på att dessa har en katalysator som innehåller många värdefulla metaller.

Bilskrot som erbjuder hämtning av skrotbilar

Vill man lämna in en bil på en bilskrot i Trollhättan som är avställd eller i så dåligt skick att den inte går att köra kan man få den upphämtad mot en låg avgift. När man skrotar bilen måste man också kunna visa upp det gula registreringsbeviset och kunna legitimera sig som ägare av bilen. Ska man hjälpa någon annan att skrota bilen måste man ha en fullmakt.

När en bil skrotas görs detta på ett miljömässigt riktigt sätt för att farliga vätskor och ämnen inte ska kunna läcka ut. Bilen plockas isär bit för bit och de bildelar som kan tänkas ha ett andrahandsvärde som reservdelar sorteras upp. Alla andra delar sorteras efter material och återvinns på ett korrekt sätt.

Kategorier
Bilskrot

Skrota bilen miljövänligt i Stockholm

Har det blivit dags att skrota bilen? Lämna då bilen till en miljövänlig skrot i Stockholm där delarna tas om hand på rätt sätt och vissa dessutom återanvänds.

En bil består av många olika delar och material som kan vara skadliga för människor, djur och natur ifall de läcker och inte hanteras korrekt vid skrotningen. Ska man skrota bilen är det därför viktigt att man lämnar den till en miljöcertifierad skrot. Där demonteras bilen i en modern anläggning och alla delar tas om hand på rätt sätt. Bildelar av bra kvalitet blir till reservdelar för andra bilar som behöver repareras. Man tar också tillvara på alla de jordartsmetaller som finns i bilen, vilka sedan kan användas i produktionen av nya delar och komponenter. Viktigt är också att samla in alla vätskor som exempelvis olja, kylarvätska, bensin, så att dessa inte läcker ut.

Kostar det något att skrota bilen?

För den som vill skrota bilen i Stockholm finns det ett par stycken miljöcertifierade bilskrotar man kan vända sig till. I de fall bilen är i så dåligt skick att den inte ens går att köra, kan man få den upphämtad mot en mindre kostnad. Att skrota bilen kostar normalt ingenting så länge den är komplett och inte saknar en massa delar eller har brunnit. Detta eftersom man betalar för skrotningen i form av de olika delar som säljs vidare och återanvänds. Man kan även mot en liten avgift skrota motorcyklar, cyklar, mopeder, båtar, husvagnar med mera.