Kategorier
El

Så fixar du enkelt en laddstation i Stockholm

Fördelarna med att köra elbil är flera, både ur ekonomisk och klimatmässig synpunkt. Här får du veta hur du hittar hjälp med en laddstation i Stockholm. Helt ny eller service av befintlig

Med de stora biljättarnas mål att helt fasa ut fossila drivmedel för sina modeller inom en tioårsperiod, och i och med att allt fler väljer elbilar, så får vi nog konstatera att el är framtidens drivmedel nummer ett. Men om nu bensinhästen är en utdöende art, var hittar man en laddstation till sin nya eldrivna Volvo eller Tesla? Det är faktiskt enkelt att ordna en laddstation i Stockholm om du behöver släppa ut bilen på grönbete. Många husägare väljer att av naturliga skäl låta installera en laddstolpe vid hemmet. Flera bostadsrättsföreningar har även låtit uppföra laddstationer för sina medlemmar. Detta är något som kan göra föreningen mer attraktiv och öka dess värde.

Med el i tanken – laddstation ett grönt alternativ.

Genom att uppföra laddstationer på parkeringar, bidrar man till en klimatsmart och lönsam lösning. Laddstationerna passar båder rena elbilar och laddhybrider. Har du ett företag och mycket kundbesök, så erbjuder du även dem en möjlighet att tanka el. En del undrar varför man inte kan tanka el från motorvärmaren, istället för att behöva installera en laddstolpe. Saken är den att motorvärmarens eluttag inte är anpassat till den typ av spänning som behövs för att ladda din elbil och därför finns det risk för brand. Därför rekommenderas inte detta. Laddstationer är också byggda för att klara vårt nordiska klimat.